ALUSTILOJEN KUNNOSTUKSET

Suoritamme alustilojen kunnostuksia ja kuntokartoituksia.

Kosteus- ja homeongelmat ilmenevät usein hajuhaittoina. Tyypillisesti näitä ongelmia esiintyy rakennuksissa, joissa salaojitus ja ilmanvaihto on tehty puutteellisesti. Jos epäilette, että alustiloissa on ongelmia, kuntokartoituksella voidaan selvittää vahingon laajuus ja kunnostustarve hinta-arvoineen. Teemme korjaustöitä myös asiakkaan omien suunnitelmien ja kartoitusten mukaisesti.

Alustiloissa yleisimmin suoritettuja töitä ovat:
  • massanvaihdot

  • salaojitustyöt

  • ilmanvaihdon parantaminen

  • lämmöneristyksen parantaminen

1/1